Svarbūs prekybos rodikliai, Svarbūs prekybos rodikliai, Užsienio prekyba - Oficialiosios statistikos portalas


Spausdinti Prekyba yra viena iš svarbiausių sričių, darančių didelę įtaką ekonomikos plėtrai.

svarbūs prekybos rodikliai

Prekyba sukuria 18 proc. Prekyboje dirbo tūkst. Vienas iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos uždavinių yra dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės prekybos politiką.

svarbūs prekybos rodikliai

Vykdydama šį jai pavestą uždavinį, Ekonomikos ir inovacijų ministerija atlieka nemažai vidaus, užsienio prekybos ir strateginių opcionų prekyba pigiausia kontrolės sričių funkcijų: Vidaus prekybos srityje: dalyvauja formuojant ir įgyvendinant vidaus prekybos politiką; rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų projektus mažmeninės prekybos, alkoholio ir tabako prekybos, prekių ir paslaugų reklamos, netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo ir prekių ženklinimo srityse.

Užsienio prekybos srityje: kartu su Užsienio reikalų ministerija formuoja užsienio prekybos politiką; atlieka darbus, susijusius su kvotos leidimų Svarbūs prekybos rodikliai kilmės spygliuočių medienos importui, administravimu. Strateginių prekių eksporto kontrolės srityje: vadovauja dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksporto ir karinės įrangos eksporto, importo, tranzito bei tarpininkavimo kontrolės darbams ir juos vykdo kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; išduoda dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksportui ir į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktų prekių eksportui, importui, svarbūs prekybos rodikliai ar tarpininkavimui reikalingus dokumentus; rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksporto kontrole ir į bendrąjį karinės įrangos svarbūs prekybos rodikliai įtrauktų prekių eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo kontrole.

svarbūs prekybos rodikliai