Luminor obligacijos


luminor obligacijos

Morgan kaip bendriesiems pasauliniams luminor obligacijos, veikiant kartu su Luminor kaip bendriesiems platinimo vykdytojams, organizuoti susitikimus su obligacijų rinkos investuotojais nuo trečiadienio, m. Bendras seminaras skirtas investuotojams numatomas ketvirtadienį, m.

luminor obligacijos

Rytų Europos vasaros laiku, kurio metu vyks NetRoadshow vykdomas pristatymas. BNP Paribas koordinuoja logistiką.

luminor obligacijos

Po to, atsižvelgiant į rinkos sąlygas, pirmą kartą bus skelbiamas 5 metų trukmės mln. Neparengtas joks EEE arba Jungtinės Karalystės mažmeninių ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų paketo pagrindinės informacijos dokumentas PIDnes produktas nebus siūlomas mažmeniniams investuotojams EEE arba Jungtinėje Karalystėje.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Suteiktas reitingas nėra rekomendacija pirkti, parduoti arba laikyti vertybinius luminor obligacijos, jis gali būti bet kuriuo metu sustabdytas, peržiūrėtas arba atšauktas. Šis skelbimas yra konfidencialus ir skirtas naudoti tik tam asmeniui, kuriam jis yra adresuotas, ir jo patarėjams.

  • Iki istorinė grąža buvo skaičiuojama pagal lyginamųjų indeksų grąžą.
  • Sandoriai, kurie buvo užbaigti šiandien, gruodžio 3 dieną, bankui leis padidinti skolinimo efektyvumą ir sumažinti skolinimui skirtų pinigų kainą.
  • Mokėjimo sąskaitą gali atidaryti atskirai.
  • Fondų kainos ir veikla – Bankas Nordea
  • AKROPOLIS GROUP, UAB - prekybos centrų vystymo bendrovė.
  • Obligacijų fondai | Luminor

Draudžiama jį pateikti, perduoti arba platinti bet kuriam kitam asmeniui. Šio skelbimo ir kitos joje minimos informacijos platinimas gali būti ribojamas įstatymo ir luminor obligacijos, pas kuriuos patenka šis skelbimas arba tokia kita informacija, turėtų patys sužinoti apie tokį ribojimą ir jo laikytis. Šis skelbimas nėra jokio pasiūlymo pirkti, kvietimo teikti pasiūlymą pirkti, pasiūlymo parduoti arba kvietimo luminor obligacijos raginimo teikti pasiūlymą parduoti, išleisti arba pasirašyti vertybinius popierius Jungtinėse Amerikos Valstijose arba bet kurioje kitoje jurisdikcijoje, kurioje tai daryti yra neteisėta, dalis.

luminor obligacijos

Jokie šiame skelbime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal m. JAV vertybinių popierių įstatymą toliau — JAV vertybinių popierių įstatymas arba pagal jos valstijų vertybinių popierių įstatymus, arba kitoje Jungtinių Amerikos Valstijų jurisdikcijoje, ir tokie vertybiniai popieriai negali būti siūlomi, parduodami, įkeičiami arba kitaip perleidžiami Jungtinėse Amerikos Valstijose nesant jų registracijos luminor obligacijos JAV vertybinių popierių įstatymą ir bet kokius taikomus JAV valstijų arba vietinius vertybinių popierių įstatymus, nebent būtų taikoma išimtis iš tokiuose įstatymuose nustatytų registracijos reikalavimų, arba vykdant sandorį, kuriam netaikomi tokie registracijos reikalavimai.

  1. „Valstybės investicinis kapitalas“ ruošiasi mln. Eur obligacijų išleidimui - Verslo žinios
  2. „Akropolis Group“ išplatino mln. eurų obligacijų - LRT
  3. Informacija susietų obligacijų turėtojams | Luminor
  4. Ничего не понимают в системах безопасности.

Finansinių vli prekybos sistemos taisykls ir rinkų įstatymo finansinė reklamasu pakeitimais toliau — Įsakymas19 straipsnio 5 dalis, arba ii yra didelės grynosios vertės turto turintys subjektai, juridinio asmens statuso neturinčios asociacijos ir bendrijos, luminor obligacijos pat didelės vertės patikos bendroves valdantys patikėtiniai, kaip aprašyta Įsakymo 49 straipsnio 2 dalies a—d punktuose, arba luminor obligacijos kiti asmenys, kuriems šis pranešimas dėl kitų priežasčių gali būti teisėtai adresuotas ir skirtas nepažeidžiant m.

Bet kokią investiciją arba investavimo veiklą, apie kurią kalbama šiame pranešime, gali vykdyti tik i atitinkami asmenys Jungtinėje Karalystėje ir ii Profesionalieji investuotojai bet kurioje EEE valstybėje narėje ir ji bus vykdoma tik su tokiais asmenimis.

Jokia šio pranešimo dalis nėra pasiūlymas parduoti arba kvietimas teikti siūlymą pirkti kokius nors vertybinius popierius bet kurioje jurisdikcijoje, kurioje toks pasiūlymas arba pardavimas būtų neteisėti. Vertybinių popierių siūlymas bus teikiamas vienu arba keliais siūlymo dokumentais, kuriuose bus pateikta išsami informacija apie Emitentą ir jo vadovybę bei finansinės ataskaitos.

luminor obligacijos

Jokioje jurisdikcijoje neatlikti jokie veiksmai, kurie leistų kurioje nors jurisdikcijoje vertybinius popierius siūlyti viešai. Patalpų nuoma:.