Protingas investuotojas pdf. Kur prekiauti BTC grynaisiais?


Pirmiausia norime išplėtoti tinkamo investicijų portfelio po- litikos sampratą individualiems, neprofesionaliems investuotojams. Dar m. Šių reikalavimų neatitinkančios operacijos yra spekuliacinės. Po didžiosios rinkos nuosmukio — m.

Svarbiausi autoriai ka- tegoriškai teigdavo, kad investuoti galima tik į obligacijas. Dodd, Sidney Cottle, Charles Tatham. McGraw-Hill, 4 leidimas, m.

Faksimilinė m. Paskutiniame leidime citavome tokią pagrindinio mūsų finansinio žurnalo m.

Pagalvokite apie anksčiau mūsų pa- teiktą investavimo apibrėžimą ir palyginkite jį su keleto akcijų dalių pardavi- mu, atliekamu nepatyrusio visuomenės atstovo, kuriam net nepriklauso tai, ką parduoda, protingas investuotojas pdf kuris yra įsitikinęs įsitikinimas pagrįstas daugiausia emoci- jomiskad vėl galės jas nupirkti daug mažesne kaina. Svarbu pažymėti, kad m. Tai buvo pats netinkamiausias, koks tik gali būti, laikas žaisti su mažėjančiu kursu.

Palyginkite tai su žmonių požiūriu į paprastąsias akcijas m. Ji buvo išspausdinta m. Jis gali padėti juos į banką, paversti obliga- Investavimas Investavimas prieš spekuliavimą: rezultatai, kurių turėtų tikėtis prieš spekuliavimą Skirtumas tarp investavimo į paprastąsias akcijas ir spekuliacijos jomis vi- sada buvo naudingas ir tai, kad jis išnyko, kelia susirūpinimą. Mes visada sa- kėme, kad Volstritui, kaip institucijai, protingas investuotojas pdf būti patarta atkurti šį skirtumą ir visada jį akcentuoti bendraujant su visuomene.

Priešingu atveju žmonės, kurie dėl itin spekuliatyvių operacijų patyrė protingas investuotojas pdf nuostolių, vieną dieną gali už tai apkaltinti vertybinių popierių biržas, kurios nesuteikė pakanka- mai informacijos.

Benjamino Grahamo sumanus investuotojas atsisiųsti pdf. Protingas investuotojas Benjaminas Grahamas Žanras: akcijų.

Ironiška, tačiau dauguma finansinių sunkumų, kuriuos neseniai patyrė kai kurios brokerių firmos, atsirado kaip tik dėl to, kad jos įtraukė spekuliacines paprastąsias akcijas į savo kapitalo fondus. Tikime, kad šios knygos skaitytojai susidarys visiškai aiškią nuomonę apie riziką, kuri yra neatsiejama su paprastosiomis protingas investuotojas pdf susijusių įsipareigojimų dalis — rizi- ką, kuri neatskiriama nuo jų suteikiamų pelno galimybių ir į kurią drauge su pelnu reikia atsižvelgti investuotojui atliekant skaičiavimus.

Tai, ką pasakėme, gali reikšti, jog daugiau nebėra sąžiningos investavimo politikos, apimančios reprezentacines paprastąsias akcijas — turint omenyje, kad visada galima laukti ir pirkti jas tokia kaina, kurią sumokėjus nebūtų rizikos patirti rinkos nuostolių protingas investuotojas pdf nuostolių dėl kainų skirtumo, pakankamai didelių, kad vertėtų dėl jų nerimauti.

Beveik kiekvienu savo veiklos laikotar- piu investuotojas turi pripažinti, kad egzistuoja jo turimų paprastųjų akcijų spekuliacinis veiksnys.

  1. No Comments www almalittera lt Sumanus investuotojas neturi pasiduoti Ponios Rinkos kaprizams, tik išnaudoti juos pozicijų uždarymui arba atidarymui.
  2. Источник их находился где-то совсем близко.
  3. Akcijų pasirinkimo sandoriai įtraukti į 2 darbo užmokestį

Jo uždavinys — užtikrinti, kad šis komponentas būtų kuo mažesnis, finansiškai ir psichologiškai pasiruošti nesėkmėms, kurios gali tęstis trumpai ar ilgai. Ką, jūsų nuomone, būtų protingiausia šiandien padaryti su šiais pinigais — padėti juos į banką, nupirkti už juos taupomųjų obligacijų, investuoti juos į nekilnojamąjį turtą ar nupirkti paprastųjų akcijų? Nuo iki m. Neįtikėtinai atkartodama šios vyriausybinės apklausos rezultatą, apklausa, atlikta m.

Atvira spekuliacija nėra nei nelegali, ne- morali, nei daugumai žmonių storina piniginę.

Protingas Investuotojas

Kai kurios spekuliacijos yra būtinos ir neišvengiamos, nes daugelyje su paprastosiomis akcijomis susi- jusių situacijų yra galimybė tiek gauti pelno, tiek patirti nuostolių, ir šiose situacijose kažkas turi rizikuoti. Tačiau yra daug neprotingos spekuliacijos būdų. Daž- niausi jų: 1 spekuliacija, kai jūs manote, kad investuojate; 2 kai jūs, netu- rėdamas tam pakankamai žinių ir įgūdžių, spekuliuojate rimtai, o protingas investuotojas pdf pramo- gaudami ir 3 spekuliuodamas rizikuojate didesne pinigų suma, negu galite sau leisti prarasti.

Mūsų konservatyviuoju požiūriu, kiekvienas ne profesionalas, jei verčia- si pirkdamas skolon angl. Taip pat kiekvienas, kuris perka vadinamąsias karštas paprastųjų akcijų emisijas ar panašiai, arba spe- kuliuoja, arba lošia.

Spekuliacija yra labai žavi ir ji gali suteikti daug malo- numo, protingas investuotojas pdf esi žaidimo lyderis. Jei norite išbandyti protingas investuotojas pdf, atidėkite savo kapitalo dalį — kuo mažesnę, tuo geriau — į atskirą šiam tikslui skirtą fondą. Niekada šios sąskaitos nepapildykite vien todėl, kad rinka kyla ir protingas investuotojas pdf didėja.

Benjamino Grahamo sumanus investuotojas atsisiųsti pdf. Protingas investuotojas Benjaminas Grahamas

Tai laikas išimti pinigus iš jūsų spekuliacinio fondo. Niekada nepainiokite savo spekuliacinių ir investicinių operacijų, nei naudodami tą pačią sąskaitą, nei mintyse. Pirma, be spekuliacijų nepatikrintos naujos bendrovės tokios kaip Amazon. Tai patraukli, bet rizikinga galimybė gauti didžiules pajamas iš tepalo, kuris sutepa naujovių mašiną. Antra, kiekvieną kartą perkant ar parduodant akciją rizika yra perduodama bet niekada neišnyksta.

Pirkėjas prisiima pirminę riziką, kad šių akcijų kaina mažės, o pardavėjui tenka liekamoji rizika — tikimybė, kad pardavus akcijas jų kaina gali padidėti!

protingas investuotojas pdf

Investuodami skolintus pinigus uždirbate daugiau, kai jūsų akcijos brangsta, bet galite būti nušluotas, kai jos pinga. Paskola garantuojama jūsų sąskaitoje esamų in- vesticijų verte — taigi jūs turite įnešti pinigų, jei vertė taps mažesnė už jūsų pasiskolintą sumą.

Papil- domos informacijos apie skolinamąsias sąskaitas rasite adresu: www. Norėdami atsakyti į šį klausimą pirmiausia atsižvelgsime į tai, ką šiuo klausimu rašėme prieš 7 metus, paskui — į svarbius pagrindinių veiks- nių, lemiančių investuotojo numatomą pelną, pokyčius ir galiausiai į tai, ką turėtume padaryti ir ko turėtume tikėtis šių dienų m.

Šis faktas, kaip ir kiti, skatino būti atsargius.

protingas investuotojas pdf

Mes pridėjome, kad akcijų komponentas turi būti stipriai apsaugotas nuo perkamosios galios sumažėjimo dėl didžiulės infliacijos. Reikia pažymėti, kad anksčiau pateikti aritmetiniai skaičiavimai buvo pa- grįsti daug mažesniais rinkos augimo tempais, negu jie buvo pasiekti nuo 22 Protingas investuotojas iki metų.

Kas atsitiko po metų Svarbiausias pokytis nuo m.

Valerijus Ovsianikas — Forex

O į DJIA įtrauktų akcijų grąža dividendais didėjo net smunkant rinkai — m. Esama paradoksalaus šių įvykių aspekto.

Mes įspėjome p.

protingas investuotojas pdf

Atsižvelgdami į tai, kas buvo atsitikę, manome, protingas investuotojas pdf šis įspėjimas — su papildomais pavyzdžiais — buvo ne- pakankamai išryškintas. Faktiškai jei investuotojas m.

Kita vertus, jei jis apribojo savo investicijas į obli- gacijas JAV taupomosiomis obligacijomis, trumpalaikėmis korporacijų emi- sijomis ar taupomaisiais indėliais, jo nominalo rinkos kaina per šį laikotarpį nesumažėtų ir jis džiaugtųsi didesne pelno grąža, negu būtų gavęs iš gerų ak- cijų. Dėl įvykių pinigų rinkoje, sunkiai suvokiamoje srityje, kuri paprastai nedaro rimtesnės įtakos žmonių investavimo protingas investuotojas pdf, sumažėjo gerų ilgalaikių obligacijų paskelbta nominali kaina.

Tai tiesiog dar vienas potyris iš daugybės, kuris parodė, kad vertybinių popierių kainų niekada negalima prognozuoti. Buvo tik kelios šios taisyklės išimtys ir laikotarpis po m.

Perskaitę ištrauką, būsite paraginti eiti į tinkamą turėtojo svetainę ir įsigyti visą darbo versiją.

Kitame skyriuje daugiau papasakosime apie obligacijų kai- nos pokyčius. Viltys ir politika m. Padarykime prielaidą, kad dabar, kaip ir praeityje, pagrindinis sisteminis sprendimas buvo lėšų paskirstymas tarp aukštai kotiruojamų obligacijų ar kitų vadinamųjų grynųjų pinigų ekvivalentų ir svarbiausių į DJIA įtrauk- tų akcijų.

Kokios krypties turi laikytis investuotojas esamomis sąlygomis, jei neturi tvirto pagrindo kurį laiką ateityje numatyti nei didesnio pakilimo, nei didesnio kritimo? Skaitydami šią knygą toliau, pamatysite, kad viskas, ką sako Grahamas, skirta tam, kad suvoktumėte šią tiesą.

Benjamino Grahamo sumanus investuotojas atsisiųsti pdf. Protingas investuotojas Benjaminas Grahamas

Jei jūs negalite numatyti rinkos elgesio, privalote išmokti numatyti ir kontroliuoti savo elgesį. Šios prielaidos yra kur kas mažiau palankios akcijoms, jei lygintume jas su obligacijomis, negu mūsų m. Ši išvada neišvengiamai iš- plaukia iš to svarbaus fakto, kad nuo m. Visada turime atsiminti tai, kad palūkanos ir išmokos grąžinant investuotą pradinę sumą į geras obligacijas yra daug geriau apsaugotos ir todėl daug tikresnės negu akcijų dividendai ir vertės didėjimas.

Protingas Investuotojas PDF

Taigi turime daryti išvadą, kad dabar, m. Jei būtume tikri, kad ši išvada teisinga, patartume atsargiam investuotojui visas lėšas skirti obligacijoms ir nieko neskirti paprastosioms akcijoms tol, kol da- bar esantis pelningumo santykis gerokai nepasikeis akcijų naudai.

Be abejo, negalime būti tikri, kad protingas investuotojas pdf obligacijos yra geriau negu ak- cijos. Skaitytojas tuojau pat pradės galvoti apie infliacijos veiksnį, kuris labai sustiprina priešingus argumentus.

Kitame skyriuje protingas investuotojas pdf, kad mūsų pa- tirtis, susijusi su infliacija JAV šiame šimtmetyje, esant dabartinei pelno di- ferenciacijai skatina pirkti ne akcijas, o obligacijas. Tačiau visada yra galimy- bė — nors mes manome, kad tai tolima perspektyva — infliacijai padidėti, dėl to bus naudingiau įsigyti paprastųjų akcijų, o ne obligacijų, už kurias moka- ma fiksuota kaina doleriais. Iš pirmo žvilgsnio, labai gerai: nuo m.

Grahamas nenurodo, kokiam laikui skirta ši prognozė, bet galima daryti prielaidą, kad jis galvojo apie 10 metų laikotarpį. Šioje skyriaus dalyje Grahamas apibendrina tai, kas žinoma kaip Gordono lygtis, kurioje teigiama, kad būsimoji vertybi- nių popierių biržos grąža yra dabartinio pelno iš dividendų ir numatomo pelno augimo suma.

Treasury Inf- lation-Protected Securities, TIPSinvestuotojams, kurie numato, kad infliacija padidės, akcijos jau Investavimas Investavimas prieš spekuliavimą: rezultatai, kurių turėtų tikėtis prieš spekuliavimą Pagaliau yra ir įprastesnė tikimybė, kad tapsime kito spekuliacijų sukelto didelio vertybinių popierių rinkos pakilimo, nepagrįsto tikrosiomis bazinėmis kainomis, liudininkais.

protingas investuotojas pdf

Taigi po šio trumpo svarbiausių aplinkybių aptarimo dar kartą pabrėžia- me tą pačią pagrindinę kompromisinę atsargaus investuotojo politiką — kad didelė dalis jo fondų būtų laikoma obligacijų tipo investicijomis ir didelė da- lis — akcijomis. Kitame skyriuje detaliau išdėstysime požiūrį į šią alternatyvią politiką.

Kadangi šiuo metu numatoma bendroji grąža už paprastąsias akcijas yra beveik tokia pat, kaip ir už obligacijas, laukiama grąža įskaitant akcijų kai- nos didėjimą investuotojui keisis nedaug, nesvarbu, kaip jis paskirstys savo lėšas protingas investuotojas pdf dviejų komponentų. Tokia grąža yra gerokai didesnė, negu tipinis protingas investuotojas pdf investuotojas gaudavo per daugelį ilgų periodų praeityje.

Protingas Investuotojas - Kur prekiauti BTC grynaisiais?

Tačiau reikia atsiminti, kad nuo iki m. DJIA kainos išaugo daugiau kaip penkis kartus, o pajamos ir dividendai padidėjo du kartus. Vis dėlto didžioji to laikotarpio įspūdingų rinkos ataskaitų dalis buvo pagrįsta ne tiek bazinių korporacijų kainų, kiek investuotojų ir spekuliantų požiūrių pokyčiu.